Golf pomáhá
Kontaktujte TeeTime

Mistrovství GKDDV seniorů 2021
Darovanský dvůr,

Zahájení: 15.08.2021 08:00

Počet dní: 1 den

Pořadatel: nevyplněno

Podmínky

Hraje se podle Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF,místních pravidel hřiště a podle podmínek vydaných pro tuto soutěž. Soutěže se mohou zúčastnit hráči a hráčky, kteří jsou členy Golf klubu Darovanský dvůr a v aktuálním roce dosáhnou věku 50 let. Turnaje se mohou zúčastnit rovněž hráči a hráčky, kteří nejsou členy GKDDV, ale bez nároku na umístění. Hraje se 1 x 18 jamek na rány bez vyrovnání s úpravou hendikepu. Při rovnosti výsledků rozhoduje o vítězi rozehrávka "náhlá smrt" hraná na jamkách určených soutěžním výborem ( jamka č.1 Svatá Anna a jamka č.9 Jezírka ). Pořadí na dalších místech určí server ČGF. Účastník turnaje souhlasí s pořizováním vizuálních a audiovizuálních záznamů v průběhu konání turnaje (včetně přiměřené doby před a po) a s jejich následnou veřejnou publikací. V případě, že účastník turnaje nesouhlasí s uveřejněním pořízených materiálů na nichž je zachycen, nahlásí tak organizátorům turnaje při placení startovného.

Popis:

Mistrovství Golf klubu Darovanský dvůr. Startovní listina bude vyvěšena na serveru ČGF v pátek 13.7.2021 do 18:00 hod. Bude sestavena podle aktuelních HCP, smíšené tříčlenné flighty mužů a žen. Pokud se hráč dostaví do 5 minut po svém startovním čase, obdrží dvě trestné rány za pozdní příchod, dále následuje diskvalifikace. Je zakázáno použití mobilních telefonů. Trest diskvalifikace. Soutěžní výbor si vyhrazuje právo upravit podmínky startu dle počtu přihlášených hráčů v turnaji. Kategorie Seniorů 50+, Seniorek 50+, Master seniorů 65+, Master seniorek 65+, Super master seniorů 75+ a Super master seniorek 70+ . Autíčka do hry jsou povolena.

Přihlášení:

www.cgf.cz, telefonicky na čísle recepce: +420 604 211 558

Vítězství:

Nejnižší počet ran.

Ceny:

Titul Mistr klubu a Mistryně klubu pro rok 2021 v kategorii Seniorů, Master seniorů a Super Master seniorů. Titul může získat pouze hráč/hráčka, který má platné členství v GKDDV pro rok 2021.

Poplatky:

Člen GKDDV- startovné 450Kč/hráč - za platné členy hradí klub Ostatní hráči - snížené greenfee 900Kč,startovné 450Kč. Startovné prosíme pouze v hotovosti

Stravování

Celodenní catering - plná hotelová snídaně formou bufetu, voda a sendvič do bagu, oběd po hře

Kategorie

Senioři 50+

Seniorky 50+

Master senioři 65+

Master seniorky 65+

Super Master senioři 75+

Super Master seniorky 70+

Kolo č.1

YELLOW 50 - 100 let

RED 50 - 100 let

Přílohy

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů hráčů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) jsem informován/a, že v souvislosti s mou přihláškou do turnaje, pořadatel/ČGF (dále jen „pořadatel“) zpracovává hráčovy osobní údaje, kterými jsou zejména:

1. jméno a příjmení, titul,
2. členské číslo,
3. domovský klub,
4. HCP před,
5. HCP po,
6. hrací výsledek,

Hráč má právo kdykoliv překontrolovat své osobní údaje a požadovat po pořadateli jejich opravu, pokud neodpovídají pravdě.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR za účelem vedení turnajové agendy a s tím souvisejícími činnostmi a budou zpracovávány v informačním systému klubu a ČGF a budou použity pouze pro účely zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin, organizace hry golfu, vedení handicapu, tvorby žebříčků hráčů, zjištění výkonnosti hráčů, přehledů členské základny hráčů golfu pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy. Jsem informován/a, že shora uvedené osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem evidován/a.

Beru na vědomí, že pořadatel může předávat osobní údaje těmto správcům a zpracovatelům:

• České golfové federaci,
• Českému olympijskému výboru,
• České unii sportu, příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS,
• Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,
• dalším příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem zejména:

• vedení evidence členské základny ČGF na základě směrnic a rozhodnutí orgánů ČGF a s tím souvisejícími činnostmi:

- evidence hráčů golfu včetně vedení handicapu;
- organizace hry golfu;
- zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin turnajů či soutěží;
- tvorba žebříčků;
- zjištění výkonnosti hráčů;
- zpracování přehledů členské základny pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy;
- zpracování přehledů pro orgány státní správy a samosprávy;
- zpracování pro účely dalších oprávněných zájmů ČGF.

• vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,
• žádosti o dotace na základě § 6b ZOPS.

Proti neoprávněnému nakládání s osobními údaji je možné podat stížnost u dozorového úřadu.

Správcem osobních údajů je klub, jehož je hráč členem a Česká golfová federace, IČ 452 51 100, se sídlem Strakonická 2860/4, 150 00 Praha 5.

Sdílet

TeeTime network

Buďte s námi v kontaktu a mějte přehled
o novinkách a akcích.

Přihlaste se k odběru newsletteru

Exkluzivní nabídky přímo do inboxu!

Loading...

Jsme vám k dispozici

Po–Ne: 8:00–20:00

+420 245 007 156

teetime@teetime.cz

další kontakty

Vyzkoušejte mobilní aplikaci TeeTime

Rezervujte si hru snadno a rychle odkudkoliv! Stáhněte si naši aplikaci ještě dnes!

Aplikace TeeTime vám přináší řadu výhod, které budete mít stále při ruce ve svém smartphonu!

„Úspěchy na golfovém hřišti nejsou důležité. Důležitá je slušnost a poctivost.“

-Tiger Woods

2517_galerie4.png 2517_galerie5.png 2517_galerie2.png 2517_galerie.png 2517_galerie3.png