Golf pomáhá
Kontaktujte TeeTime

ŽRGK GOLF TOUR- RYDER CUP
Sliač - Tri DubySliač,

Registrace

Zahájení: 01.08.2021 10:00

Počet dní: 1 den

Pořadatel: nevyplněno

Podmínky

Hlavná sútaž série Golf Tour Kategória A: HCP 0-18 spolocná, hrá sa systémom hra na rany netto Kategória B: HCP 18,1-54 spolocná, hrá sa systémom stableford netto (limit HCP 36) V hlavnej sútaži je spôsob hry vo všetkých kategóriách na úpravu HCP. Doplnkové sútaže: Nearest to pin, Longest drive ženy, Longest drive muži, Zlatý senior (od 55 rokov vrátane), Best of brutto muži, Best of brutto ženy. Štartová listina sa zostavuje den vopred o 18:00 hod. Hráči, ktorí sa prihlásia do turnaja po zverejnení štartovej listiny budú zaradení na koniec štartovej listiny. Použitie elektronických pomôcok výhradne za úcelom merania vzdialenosti je povolené. Používanie golfových autíciek je povolené len na základe lekárskeho potvrdenia.

Popis:

Turnaj o pohár prezidenta ŽRGK je zaradený do série golfových turnajov ŽRGK Golf Tour 2021. ŽRGK Golf Tour je séria golfových turnajov pre členov a priateľov Žilinsko-rajeckého golfového klubu. Turnaje organizuje ŽRGK v rámci vytvárania dobrej klubovej atmosféry s cieľom zažiť príjemné spoločné chvíle na golfe. Turnaje sa usporiadavajú 1x mesačne. Turnaje sú otvorené pre golfových hráčov všetkých klubov a národných zväzov. Turnaje sa uskutočnia na ihriskách na Slovensku a Českej republike a sú na úpravu HCP.

Přihlášení:

www.skga.sk

Vítězství:

ŽRGK Golf Tour 2021 má nasledovný systém hodnotenia: Vyhodnocovat sa budú jednotlivé turnaje samostatne . Najlepší hráci v jednotlivých kategóriách budú odmenení trofejami a vecnými cenami. Je stanovený minimálny pocet hrácov potrebných pre vyhodnotenie kategórie a doplnkových sútaží. Ak sa v kategórii, alebo v doplnkových sútažiach nezúcastnia aspon traja hráci, takáto kategória, ci doplnková sútaž nebude vyhlásená a nebudú odovzdané ceny. Hlavné kategórie: Kategória A: 1.-3. miesto Kategória B: 1.-3. miesto Doplnkové sútaže: Nearest to pin Longest drive ženy Longest drive muži Zlatý senior (od 55 rokov vrátane) Best of brutto muži Best of brutto ženy Vyhodnotenie Ryder cupu je na základe súčtu STB bodov hrácov ŽRGK a GCCH. Do bodového hodnotenia sa berú najlepšie výsledky hrácov každého družstva, ktorých pocet je urcený ako 70% hrácov z klubu, ktorý má menší pocet prihlásených hrácov.

Ceny:

Trofeje a ceny podla amatérskeho štatutu

Poplatky:

Štartovné +Fee: Clenovia GCCH 20 EUR Clenovia ŽRGK 30 EUR Všetci ostatní 60 EUR

Stravování

Ranajky , halfway, obed

Kategorie

A - HCP 0-18 Rany netto

B - HCP 18,1-54 Stableford - limit HCP 36

Best of Brutto Muži

Best of Brutto Ženy

Zlatý senior

Stableford brutto spoločná

Stableford netto spoločná

Kolo č.1

RED 0 - 100 let

YELLOW 0 - 100 let

Přílohy

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů hráčů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) jsem informován/a, že v souvislosti s mou přihláškou do turnaje, pořadatel/ČGF (dále jen „pořadatel“) zpracovává hráčovy osobní údaje, kterými jsou zejména:

1. jméno a příjmení, titul,
2. členské číslo,
3. domovský klub,
4. HCP před,
5. HCP po,
6. hrací výsledek,

Hráč má právo kdykoliv překontrolovat své osobní údaje a požadovat po pořadateli jejich opravu, pokud neodpovídají pravdě.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR za účelem vedení turnajové agendy a s tím souvisejícími činnostmi a budou zpracovávány v informačním systému klubu a ČGF a budou použity pouze pro účely zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin, organizace hry golfu, vedení handicapu, tvorby žebříčků hráčů, zjištění výkonnosti hráčů, přehledů členské základny hráčů golfu pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy. Jsem informován/a, že shora uvedené osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem evidován/a.

Beru na vědomí, že pořadatel může předávat osobní údaje těmto správcům a zpracovatelům:

• České golfové federaci,
• Českému olympijskému výboru,
• České unii sportu, příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS,
• Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,
• dalším příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem zejména:

• vedení evidence členské základny ČGF na základě směrnic a rozhodnutí orgánů ČGF a s tím souvisejícími činnostmi:

- evidence hráčů golfu včetně vedení handicapu;
- organizace hry golfu;
- zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin turnajů či soutěží;
- tvorba žebříčků;
- zjištění výkonnosti hráčů;
- zpracování přehledů členské základny pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy;
- zpracování přehledů pro orgány státní správy a samosprávy;
- zpracování pro účely dalších oprávněných zájmů ČGF.

• vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,
• žádosti o dotace na základě § 6b ZOPS.

Proti neoprávněnému nakládání s osobními údaji je možné podat stížnost u dozorového úřadu.

Správcem osobních údajů je klub, jehož je hráč členem a Česká golfová federace, IČ 452 51 100, se sídlem Strakonická 2860/4, 150 00 Praha 5.

Sdílet

TeeTime network

Buďte s námi v kontaktu a mějte přehled
o novinkách a akcích.

Přihlaste se k odběru newsletteru

Exkluzivní nabídky přímo do inboxu!

Loading...

Jsme vám k dispozici

Po–Ne: 8:00–20:00

+420 245 007 156

teetime@teetime.cz

další kontakty

Vyzkoušejte mobilní aplikaci TeeTime

Rezervujte si hru snadno a rychle odkudkoliv! Stáhněte si naši aplikaci ještě dnes!

Aplikace TeeTime vám přináší řadu výhod, které budete mít stále při ruce ve svém smartphonu!

„Úspěchy na golfovém hřišti nejsou důležité. Důležitá je slušnost a poctivost.“

-Tiger Woods

2517_galerie4.png 2517_galerie5.png 2517_galerie2.png 2517_galerie.png 2517_galerie3.png