Golf pomáhá
Kontaktujte TeeTime

ELEMENTS & GCLKO HCP TOUR 2021
ZlínZlín 12 - Kostelec,

Zahájení: 22.08.2021 09:00

Počet dní: 1 den

Pořadatel: nevyplněno

Podmínky

Hrací systém: stableford soutěžní kategorie A: HCP 4 – 18,0 soutěžní kategorie B: HCP 18,1 – 36 soutěžní kategorie C: HCP 36,1 - 54 Hráči, kteří se v průběhu tour dostanou do jiné kategorie, budou v rámci celé tour vyhodnoceni v kategorii, ve které začínali. V případě rovnosti výsledků rozhoduje o celkovém umístění součet výsledků z posledních 5 odehraných kol. Hraje se podle Pravidel golfu R&A, Soutěžního řádu ČGF a Místních pravidel GCLKO. Je povoleno používání elektronických měřících zařízení. Startovní listina bude zveřejněna v den konáním turnaje nejpozději 15 minut před startem v klubovně. Tempo hry - každá skupina hráčů je povinna dokončit prvních devět jamek nejpozději za 2:30 hod a celé soutěžní kolo nejpozději za 5:00 hod. Přihlášením na turnaj stvrzuje hráč, že se seznámil a souhlasí se všemi podmínkami souvisejícími s konáním turnaje uveřejněnými na serveru ČGF a zároveň hráč uděluje pořadateli souhlas se sběrem osobních údajů, pořizováním fotografií, videozáznamů, jejich zpracováním a zveřejněním. V případě přihlášení hráče do turnaje po zveřejnění startovní listiny na stránkách ČGF, bude hráč zařazen do posledního flightu, pokud nebude po dohodě stanoveno jinak. Flighty na startovní listinu jsou primárně skládány dle HCP.

Popis:

Turnaj v rámci ELEMENTS & GCLKO HCP TOUR 2021. Túra zahrnuje sérii jednotlivých turnajů, které budou probíhat v úterý a v sobotu nebo v neděli ve vybraných termínech. Termíny turnajů jsou vypsány na webu www.gclk.cz nebo www.cgf.cz v sekci turnaje. Túra bude hodnocena ve 3 kategoriích: A) HCP 4 - 18,0 B) HCP 18,1 - 36 C) HCP 36,1 - 54. Ocenění budou hráči na 1. - 3. místě ve všech kategoriích. Partnerem túry je koupelnové a interiérové studio Elements Zlín, které představuje zcela nový a moderní koncept vzorkovny koupelnové, topenářské a interiérové techniky. Najdete jej v areálu Svitu (budova 64/2).

Přihlášení:

Na serveru www.cgf.cz nebo telefonicky nebo emailem u manažerky klubu - tel.739 079 911, jitka.cupakova@gclk.cz

Vítězství:

Započítávají se výsledky – získané stablefordové body z alespoň 10 turnajů (počítá se 10 nejlepších).

Ceny:

1. místo v každé kategorii 50% sleva na roční FEE 2021 + věcné ceny od partnera túry 2. místo v každé kategorii 30% sleva na roční FEE 2021 + věcné ceny od partnera túry 3. místo v každé kategorii 15% sleva na roční FEE 2021 + věcné ceny od partnera túry

Úhrada nákladů:

Na bankovní účet č.1410720339/0800

Poplatky:

Startovné 100,- Kč, hradí se při registraci na recepci. Upozorňujeme hráče, kteří nejsou řádnými členy GCLK, že je třeba taktéž uhradit herní FEE 18 jamek.

Stravování

Ne

Kategorie

A: HCP +4,0 - 18,0

B: HCP 18,1 - 36

C: HCP 36,1 - 54

Kolo č.1

YELLOW 13 - 100 let

WHITE 0 - 100 let

RED 0 - 12 let

BLUE 0 - 100 let

RED 0 - 100 let

Přílohy

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů hráčů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) jsem informován/a, že v souvislosti s mou přihláškou do turnaje, pořadatel/ČGF (dále jen „pořadatel“) zpracovává hráčovy osobní údaje, kterými jsou zejména:

1. jméno a příjmení, titul,
2. členské číslo,
3. domovský klub,
4. HCP před,
5. HCP po,
6. hrací výsledek,

Hráč má právo kdykoliv překontrolovat své osobní údaje a požadovat po pořadateli jejich opravu, pokud neodpovídají pravdě.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR za účelem vedení turnajové agendy a s tím souvisejícími činnostmi a budou zpracovávány v informačním systému klubu a ČGF a budou použity pouze pro účely zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin, organizace hry golfu, vedení handicapu, tvorby žebříčků hráčů, zjištění výkonnosti hráčů, přehledů členské základny hráčů golfu pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy. Jsem informován/a, že shora uvedené osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem evidován/a.

Beru na vědomí, že pořadatel může předávat osobní údaje těmto správcům a zpracovatelům:

• České golfové federaci,
• Českému olympijskému výboru,
• České unii sportu, příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS,
• Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,
• dalším příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem zejména:

• vedení evidence členské základny ČGF na základě směrnic a rozhodnutí orgánů ČGF a s tím souvisejícími činnostmi:

- evidence hráčů golfu včetně vedení handicapu;
- organizace hry golfu;
- zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin turnajů či soutěží;
- tvorba žebříčků;
- zjištění výkonnosti hráčů;
- zpracování přehledů členské základny pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy;
- zpracování přehledů pro orgány státní správy a samosprávy;
- zpracování pro účely dalších oprávněných zájmů ČGF.

• vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,
• žádosti o dotace na základě § 6b ZOPS.

Proti neoprávněnému nakládání s osobními údaji je možné podat stížnost u dozorového úřadu.

Správcem osobních údajů je klub, jehož je hráč členem a Česká golfová federace, IČ 452 51 100, se sídlem Strakonická 2860/4, 150 00 Praha 5.

Sdílet

TeeTime network

Buďte s námi v kontaktu a mějte přehled
o novinkách a akcích.

Přihlaste se k odběru newsletteru

Exkluzivní nabídky přímo do inboxu!

Loading...

Jsme vám k dispozici

Po–Ne: 8:00–20:00

+420 245 007 156

teetime@teetime.cz

další kontakty

Vyzkoušejte mobilní aplikaci TeeTime

Rezervujte si hru snadno a rychle odkudkoliv! Stáhněte si naši aplikaci ještě dnes!

Aplikace TeeTime vám přináší řadu výhod, které budete mít stále při ruce ve svém smartphonu!

„Úspěchy na golfovém hřišti nejsou důležité. Důležitá je slušnost a poctivost.“

-Tiger Woods

2517_galerie4.png 2517_galerie5.png 2517_galerie2.png 2517_galerie.png 2517_galerie3.png