Golf pomáhá
Kontaktujte TeeTime

Pyšelský Pašák Tour 2021
Loreta Golf PyšelyPyšely,

Registrace

Zahájení: 22.08.2021 08:00

Počet dní: 1 den

Pořadatel: nevyplněno

Podmínky

člen LGCPY, nebo host člena,zaplacené startovné;hráč musí být držitelem HCP;amaterský status hráče; PODMÍNKY CELOROČNÍ SOUTĚŽE: Každý účastník turnaje získává do celkového pořadí Pyšelského Pašáka ve své kategorii stablefordové body, které rozhodnou o celkových vítězích kategorií. Do celkového pořadí v kategorii je započítán součet pěti nejlepších dosažených výsledků.Všichni hráči prokazují zdravotní způsobilost (testy, očkování atd.).

Popis:

Hraje se dle soutěžního řádu ČGF, Pravidel golfu a místních pravidel. Hráč je zařazen do dané kategorie dle svého aktuálního HCP v den pořádání turnaje. Do celkového pořadí je hráč zařazen v kategorii, ve které začal svou účast v Pyšelském Pašákovi. V soutěži o absolutního vítěze, Pyšelského Pašáka, jsou hodnoceni jen hráči s HCP 0-36. Pro udržení tempa hry jsou zavedena nově tato pravidla: Hráč může hrát na jamce pouze do maximálního výsledku par jamky +5 ran, jiný výsledek bude škrtnut.

Přihlášení:

členové na www.cgf.cz, emailem na recepce@loretagolf.cz nebo telefonicky na recepci Loreta Golf Clubu Pyšely - 606 602 422. Své hosty musí člen přihlásit na recepci (telefonicky, emailen, nebo osobně).

Vítězství:

Vyhlašují se nejlepší tři hráči v každé kategorii; při rovnosti ran či bodů se o pořadí rozhoduje dle Pravidel golfu a soutěžního řádu ČGF; účastníci turnaje, kteří neodehráli turnaj ve flajtu své kategorie, nebudou hodnoceni v turnaji, ale hrají na úpravu HCP; vyhodnocení vložených soutěží-dle vyhlášených disciplín a kategorií pro konkrétní turnaj; CELKOVÝ VÍTĚZ TOUR V DANÉ KATEGORII:v každé kategorii budou vyhlášeni 3 nejlepší hráči, při rovnosti bodů rozhoduje: a)lepší výsledek na posledním turnaji; b)nejvyšší absolutní počet bodů na libovolném turnaji; c)při další rovnosti los; ABSOLUTNÍ VÍTĚZSTVÍ - PYŠELSKÝ PAŠÁK 2021: Absolutním vítězem série se stane hráč s nejvyšším počtem získaných bodů v rámci dlouhodobé soutěže Pyšelský Pašák 2021 (součet pěti nejlepších výsledků-na stablefordové body). Vyhlášeni budou 3 nejlepší hráči. V této soutěži jsou hodnoceni jen hráči s HCP 0-36. Při rovnosti bodů rozhodne o vítězi: a)nejlepší výsledek na rány brutto zahraný v rámci série Pyšelský Pašák Tour 2021; b)los PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ-www.loretagolf.cz CELKOVÉ POŘADÍ-bude vyhlášeno po závěrečném turnaji, kde budou předány ceny pro Celkové vítěze kategorí i pro Absolutního vítěze.

Ceny:

Poháry a věcné ceny od partnerů tour.

Poplatky:

Poplatky na každý jednotlivý turnaj pro hosta člena LGCPY činí 1 390,-Kč green fee + 450,-Kč startovné. Poplatky na každý jednotlivý turnaj pro člena LGCPY Swing činí 1 300,-Kč green fee + 450,-Kč startovné. Poplatek na každý jednotlivý turnaj pro člena LGCPY Premium činí 450,-Kč za startovné.

Stravování

Svačina do bagu a oběd po hře.

Kategorie

0 - 36

mix HCP 0-18

mix HCP 18,1-36

mix HCP 36,1-54

Brutto rány-muži

Brutto rány-ženy

Kolo č.1

WHITE 13 - 100 let

RED 0 - 100 let

YELLOW 13 - 100 let

RED 0 - 12 let

RED 0 - 12 let

BLUE 13 - 100 let

Přílohy

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů hráčů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) jsem informován/a, že v souvislosti s mou přihláškou do turnaje, pořadatel/ČGF (dále jen „pořadatel“) zpracovává hráčovy osobní údaje, kterými jsou zejména:

1. jméno a příjmení, titul,
2. členské číslo,
3. domovský klub,
4. HCP před,
5. HCP po,
6. hrací výsledek,

Hráč má právo kdykoliv překontrolovat své osobní údaje a požadovat po pořadateli jejich opravu, pokud neodpovídají pravdě.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR za účelem vedení turnajové agendy a s tím souvisejícími činnostmi a budou zpracovávány v informačním systému klubu a ČGF a budou použity pouze pro účely zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin, organizace hry golfu, vedení handicapu, tvorby žebříčků hráčů, zjištění výkonnosti hráčů, přehledů členské základny hráčů golfu pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy. Jsem informován/a, že shora uvedené osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem evidován/a.

Beru na vědomí, že pořadatel může předávat osobní údaje těmto správcům a zpracovatelům:

• České golfové federaci,
• Českému olympijskému výboru,
• České unii sportu, příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS,
• Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,
• dalším příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem zejména:

• vedení evidence členské základny ČGF na základě směrnic a rozhodnutí orgánů ČGF a s tím souvisejícími činnostmi:

- evidence hráčů golfu včetně vedení handicapu;
- organizace hry golfu;
- zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin turnajů či soutěží;
- tvorba žebříčků;
- zjištění výkonnosti hráčů;
- zpracování přehledů členské základny pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy;
- zpracování přehledů pro orgány státní správy a samosprávy;
- zpracování pro účely dalších oprávněných zájmů ČGF.

• vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,
• žádosti o dotace na základě § 6b ZOPS.

Proti neoprávněnému nakládání s osobními údaji je možné podat stížnost u dozorového úřadu.

Správcem osobních údajů je klub, jehož je hráč členem a Česká golfová federace, IČ 452 51 100, se sídlem Strakonická 2860/4, 150 00 Praha 5.

Sdílet

TeeTime network

Buďte s námi v kontaktu a mějte přehled
o novinkách a akcích.

Přihlaste se k odběru newsletteru

Exkluzivní nabídky přímo do inboxu!

Loading...

Jsme vám k dispozici

Po–Ne: 8:00–20:00

+420 245 007 156

teetime@teetime.cz

další kontakty

Vyzkoušejte mobilní aplikaci TeeTime

Rezervujte si hru snadno a rychle odkudkoliv! Stáhněte si naši aplikaci ještě dnes!

Aplikace TeeTime vám přináší řadu výhod, které budete mít stále při ruce ve svém smartphonu!

„Úspěchy na golfovém hřišti nejsou důležité. Důležitá je slušnost a poctivost.“

-Tiger Woods

2517_galerie4.png 2517_galerie5.png 2517_galerie2.png 2517_galerie.png 2517_galerie3.png