Kontaktujte nás

VITAR Kostelecká dětská tour 2021 - "Turnaj za vysvědčení"
ZlínZlín 12 - Kostelec,

Registrace

Zahájení: 30.06.2021 15:00

Počet dní: 1 den

Pořadatel: nevyplněno

Podmínky

Kostelecká dětská golf tour je určena dětem od 5 do 18 let s i bez HCP. Šest tématicky zaměřených turnajů bude vždy na 9 jamek. Systém hry na rány nebo stableford a odpaliště jsou určena dle věku, pohlaví a výše HCP podle soutěžní kategorie. Podmínkou pro zařazení do celkového vyhodnocení tour je účast alespoň na 4 turnajích. Nosič všem hráčům povolen. Hraje se podle Pravidel golfu R&A, Soutěžního řádu ČGF a Místních pravidel GCLKO. Je povoleno používání elektronických měřících zařízení. Tempo hry - každá skupina hráčů je povinna dokončit soutěžních devět jamek nejpozději za 2:45 hod. Přihlášením na turnaj stvrzuje hráč, že se seznámil a souhlasí se všemi podmínkami souvisejícími s konáním turnaje uveřejněnými na serveru ČGF a zároveň hráč uděluje pořadateli souhlas se sběrem osobních údajů, pořizováním fotografií, videozáznamů, jejich zpracováním a zveřejněním. Startovní listina bude zveřejněna při zahájení turnaje. V případě nízkého počtu startujících v některé ze soutěžních kategorií si pořadatel vyhrazuje právo kategorie upravit nebo sloučit tak, aby došlo k proporcionálnímu rozdělení hráčů. V případě přihlášení hráče do turnaje po zveřejnění startovní listiny na stránkách ČGF, bude hráč zařazen do posledního flightu, pokud nebude po dohodě stanoveno jinak. Soutěžní kategorie: 1. Mladší žáci 7 - 12 HCP 0- 54, 2. Starší žáci 13 - 15 let HCP 0- 54, 3. Kadeti 16 - 18 let HCP 0- 54, 4. Benjamínci 5 - 11 let bez HCP (nehrají bunkery)

Popis:

Třetí ročník túry věnované čistě dětem a mládeži do 18 let. Letos opět mají mladé golfové naděje velkou příležitost ukázat své dovednosti na hřišti v Kostelci. A to hned 6x! Dětská Kostelecká tour 2021 zahrnuje celkem 6 turnajů (v případě velmi nepříznivých podmínek může být konkrétní turnaj zrušen nebo přesunut na jiný termín). První turnaj startuje v neděli 9.května a poslední proběhne 28. září souběžně s vyhodnocením celé túry.

Přihlášení:

Přes server ČGF nebo e-mailem manažerce klubu: jitka.cupakova@gclk.cz

Vítězství:

Kategorie 1 - 3 ST body Kategorie 4 na rány 1. místo – 10 bodů; 2. místo – 8 bodů; 3. místo – 6 bodů; 4. místo – 4 body; 5. místo – 3 body; 6. místo – 2 body, za další umístění po 1 bodu. Do celkového hodnocení se počítají 4 nejlepší výsledky. Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí na 1. a 2. místě v tour „náhlá smrt“ na jamce č. 1.

Ceny:

medaile a věcné ceny

Úhrada nákladů:

Při registraci před zahájením turnaje.

Poplatky:

Startovné je pro dětské členy GCLKO 50 Kč, pro ostatní hráče 350 Kč. Poplatek zahrnuje vždy startovné + herní FEE.

Stravování

Svačinka a pití do bagu.

Kategorie

1. Mladší žáci 7 - 12 let HCP 0 - 54

2. Starší žáci 13 - 15 let HCP 0 - 54

3. Kadeti 16 - 18 let HCP 0 - 54

4. Benjamínci 5 - 11 let bez HCP

Kolo č.1

RED 7 - 12 let

YELLOW 13 - 18 let

RED 7 - 18 let

Přílohy

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů hráčů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) jsem informován/a, že v souvislosti s mou přihláškou do turnaje, pořadatel/ČGF (dále jen „pořadatel“) zpracovává hráčovy osobní údaje, kterými jsou zejména:

1. jméno a příjmení, titul,
2. členské číslo,
3. domovský klub,
4. HCP před,
5. HCP po,
6. hrací výsledek,

Hráč má právo kdykoliv překontrolovat své osobní údaje a požadovat po pořadateli jejich opravu, pokud neodpovídají pravdě.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR za účelem vedení turnajové agendy a s tím souvisejícími činnostmi a budou zpracovávány v informačním systému klubu a ČGF a budou použity pouze pro účely zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin, organizace hry golfu, vedení handicapu, tvorby žebříčků hráčů, zjištění výkonnosti hráčů, přehledů členské základny hráčů golfu pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy. Jsem informován/a, že shora uvedené osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem evidován/a.

Beru na vědomí, že pořadatel může předávat osobní údaje těmto správcům a zpracovatelům:

• České golfové federaci,
• Českému olympijskému výboru,
• České unii sportu, příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS,
• Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,
• dalším příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem zejména:

• vedení evidence členské základny ČGF na základě směrnic a rozhodnutí orgánů ČGF a s tím souvisejícími činnostmi:

- evidence hráčů golfu včetně vedení handicapu;
- organizace hry golfu;
- zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin turnajů či soutěží;
- tvorba žebříčků;
- zjištění výkonnosti hráčů;
- zpracování přehledů členské základny pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy;
- zpracování přehledů pro orgány státní správy a samosprávy;
- zpracování pro účely dalších oprávněných zájmů ČGF.

• vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,
• žádosti o dotace na základě § 6b ZOPS.

Proti neoprávněnému nakládání s osobními údaji je možné podat stížnost u dozorového úřadu.

Správcem osobních údajů je klub, jehož je hráč členem a Česká golfová federace, IČ 452 51 100, se sídlem Strakonická 2860/4, 150 00 Praha 5.

Sdílet

TeeTime network

Buďte s námi v kontaktu a mějte přehled
o novinkách a akcích.

Přihlaste se k odběru newsletteru

Exkluzivní nabídky přímo do inboxu!

Loading...

Jsme vám k dispozici

Po–Ne: 8:00–20:00

+420 245 007 156

teetime@teetime.cz

další kontakty

Vyzkoušejte mobilní aplikaci TeeTime

Rezervujte si hru snadno a rychle odkudkoliv! Stáhněte si naši aplikaci ještě dnes!

Aplikace TeeTime vám přináší řadu výhod, které budete mít stále při ruce ve svém smartphonu!

„Úspěchy na golfovém hřišti nejsou důležité. Důležitá je slušnost a poctivost.“

-Tiger Woods

2517_galerie4.png 2517_galerie5.png 2517_galerie2.png 2517_galerie.png 2517_galerie3.png