Golf pomáhá
Kontaktujte TeeTime

RMTM - JUNIOR CHALLENGE Olomouc
OlomoucDolany,

Zahájení: 04.07.2021 09:00

Počet dní: 1 den

Pořadatel: nevyplněno

Podmínky

Děti musí mít hendikep, zaplacené poplatky ke vstupu na hřiště. Po uzávěrce přihlášek do soutěže na serveru ČGF uveřejní Soutěžní výbor seznam přihlášených nejpozději do 14:00 hod. Jako pořadí pro zařazení do turnaje slouží datum a čas přihlášení. Hráči jsou povinni si sami zjistit, zda byli do soutěže přijati. V případě naplnění kapacity turnaje bude vytvořen seznam náhradníků. Turnaj je započítáván do Mládežnického žebříčku ČGF. Nosič (Pravidlo 10.3) V regionálních soutěžích mládeže může být nosič případně povolen, ale pouze v kategoriích do 12 let.

Popis:

Určeno pro hráče ve věku 7 - 18 let, turnaj je zařazen do Mládežnického žebříčku ČGF. Všechny dívky a chlapci do 12 let hrají z červených odpališť, chlapci 13 - 18 let hrají ze žlutých odpališť. Hráči s HCP +9 - 28,0 hrají na rány, hráči s HCP 28,1 - 54 hrají stableford. Pořadatel si vyhrazuje právo změn propozic a časového plánu, aby soutěž mohla být úspěšně dokončena a konala se za regulérních podmínek.

Přihlášení:

přes web www.cgf.cz

Vítězství:

V kategoriích A, B, C vítězí hráč s nejnižším součtem ran, v kategoriích D, E hráč s nejvyšším součtem stablefordových bodů. V případě shody výsledku na 1. místě se o první místo v kategoriích hraných bez vyrovnání hraje rozehrávka "náhlá smrt" na jamkách předem určených soutěžním výborem. V ostatních případech se postupuje dle Soutěžního řádu ČGF 2021

Ceny:

Ceny pro hráče na 1., 2. a 3. místě v každé kategorii.

Úhrada nákladů:

osobně v recepci klubu min. 1/2 hod. před startem hráče

Poplatky:

fee včetně startovného 380 Kč, v této částce je obsaženo i občerstvení na hru a po hře.

Stravování

hráč dostane na startu 1 minerálku a svačinu vč. ovoce, v půlce hry další minerálku, po hře polévku a hlavní jídlo dle výběru před turnajem.

Kategorie

A - Kategorie 7 - 12 let

B - Kategorie 13 - 14 let

C - Kategorie 15 - 18 let

D - Kategorie 7 - 12 let

E - Kategorie 13 - 18 let

Kolo č.1

YELLOW 13 - 18 let

RED 0 - 12 let

RED 0 - 18 let

Přílohy

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů hráčů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) jsem informován/a, že v souvislosti s mou přihláškou do turnaje, pořadatel/ČGF (dále jen „pořadatel“) zpracovává hráčovy osobní údaje, kterými jsou zejména:

1. jméno a příjmení, titul,
2. členské číslo,
3. domovský klub,
4. HCP před,
5. HCP po,
6. hrací výsledek,

Hráč má právo kdykoliv překontrolovat své osobní údaje a požadovat po pořadateli jejich opravu, pokud neodpovídají pravdě.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR za účelem vedení turnajové agendy a s tím souvisejícími činnostmi a budou zpracovávány v informačním systému klubu a ČGF a budou použity pouze pro účely zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin, organizace hry golfu, vedení handicapu, tvorby žebříčků hráčů, zjištění výkonnosti hráčů, přehledů členské základny hráčů golfu pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy. Jsem informován/a, že shora uvedené osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem evidován/a.

Beru na vědomí, že pořadatel může předávat osobní údaje těmto správcům a zpracovatelům:

• České golfové federaci,
• Českému olympijskému výboru,
• České unii sportu, příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS,
• Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,
• dalším příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem zejména:

• vedení evidence členské základny ČGF na základě směrnic a rozhodnutí orgánů ČGF a s tím souvisejícími činnostmi:

- evidence hráčů golfu včetně vedení handicapu;
- organizace hry golfu;
- zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin turnajů či soutěží;
- tvorba žebříčků;
- zjištění výkonnosti hráčů;
- zpracování přehledů členské základny pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy;
- zpracování přehledů pro orgány státní správy a samosprávy;
- zpracování pro účely dalších oprávněných zájmů ČGF.

• vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,
• žádosti o dotace na základě § 6b ZOPS.

Proti neoprávněnému nakládání s osobními údaji je možné podat stížnost u dozorového úřadu.

Správcem osobních údajů je klub, jehož je hráč členem a Česká golfová federace, IČ 452 51 100, se sídlem Strakonická 2860/4, 150 00 Praha 5.

Sdílet

TeeTime network

Buďte s námi v kontaktu a mějte přehled
o novinkách a akcích.

Přihlaste se k odběru newsletteru

Exkluzivní nabídky přímo do inboxu!

Loading...

Jsme vám k dispozici

Po–Ne: 8:00–20:00

+420 245 007 156

teetime@teetime.cz

další kontakty

Vyzkoušejte mobilní aplikaci TeeTime

Rezervujte si hru snadno a rychle odkudkoliv! Stáhněte si naši aplikaci ještě dnes!

Aplikace TeeTime vám přináší řadu výhod, které budete mít stále při ruce ve svém smartphonu!

„Úspěchy na golfovém hřišti nejsou důležité. Důležitá je slušnost a poctivost.“

-Tiger Woods

2517_galerie4.png 2517_galerie5.png 2517_galerie2.png 2517_galerie.png 2517_galerie3.png