SOLIDARYI CUP 2019


Teetime - startovní listinaKapacitaPouze pro členyPřihlášeno
společná 0 - 16,5  12
Společná 16,6 - 26,9  14
Společná 27 = 54  11
* Všechny kategorie  37Startovní listinaNum. 1 / kategorie: společná 0 - 16,5

Startovní čas:Start. čísloHráč #1:Hráč #2:Hráč #3:Hráč #4:
15.08.2019 11:00:001   DO THANH Son
15.08.2019 11:10:002 TRAN Thinh DUONG Kim sinh
15.08.2019 11:20:003NGO Quang ThuanLAI VAN LocHOANG Toan thang 
15.08.2019 11:30:004DANG XUAN DatTRAN Anh DucLUU Danh Huyen 
15.08.2019 12:00:007NGUYEN XUAN Nha   
15.08.2019 12:10:008   THANH Nguyen van


1.5.7398.21535, 03.04.2020 11:57 , počet registrovaných uživatelů : 57808