innogy SKI&GOLF Czech Championship 2021

Základní údaje
Zahájení: 10.04.2021 v 9:00
Počet dní: 1
Pořadatel::
Hřiště: Konopiště
Podmínky turnaje
Pojištění je plně v kompetenci účastníků turnaje a účastník touto registrací přes internet stvrzuje, že má zajištěné řádné a platné zdravotní a úrazové pojištění po dobu trvání celého konání turnaje a lyžařského závodu (včetně tréninkových kol). Svoji dobrovolnou registrací na webu organizátora účastník-závodník v den konání akce potvrzuje, že závodí na vlastní nebezpečí a souhlasí s podmínkami soutěže organizátora. Nutnost negativního PCR testu, ne staršího 48 hodin, před zahájením akce. Tato povinnost se nevztahuje na osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, nemají klinické známky onemocnění COVID-19, absolvovaly podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní.Nutnost vyplnit selfreporting formulář – bude již vyplněn na Monínci.Teplota nižší než 37,5°C při vstupu do areálu – máme vlastní teploměr, na startu jamky č. 1. Nutnost nosit respirátor třídy FFP2, ve všech prostorách areálů, mimo doby výkonu sportovní činnosti i tréninku.
Další informace
Popis: Otevřené Mistrovství ČR, kategorie společné Profesionálové a Amatéři Hraje se podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF a místních pravidel daného hřiště na neúpravu hendikepu. Hráči jsou povinni být na startu 10 minut před určeným startovním časem. Při zpoždění do 5 minut od uplynutí startovního času obdrží hráč 2 trestné rány. Při delším opoždění následuje diskvalifikace. Ve dnech soutěže je povoleno trénování na plochách určených soutěžním výborem. Možnost používání optických dalekohledů a laser zaměřovačů pro určení vzdáleností na hřišti během turnaje je povoleno. Soutěžní výbor si vyhrazuje v případě nutnosti právo na případné doplnění technických ustanovení za účelem dodržení regulérnosti soutěže.
Přihlášení:
Způsob startu:
Vítězství: SKÓRE je počítáno ze dvou výsledků (1x lyžařské kolo, 1x golfové kolo) Započítává se čas dokončení obřího slalomového závodu (přibližně 36 vteřin), který je vynásoben 2 a připočítán k brutto golfovému skóre (18 jamek). Výsledek lyžařského závodu - 1. den, ve vteřinách násoben 2 /skóre 1/ Brutto výsledek golfového turnaje - 2. den, hra na rány /skóre 2/
Ceny:
Úhrada nákladů:
Stravování:
Poplatky:
Kategorie turnaje

Název kategorieHrací systémHra s HCPS úpravou HCP
MEN - všichniNa rányNeNe
WOMENNa rányNeNe
JUNIORNa rányNeNe
MAIN Na rányNeNe
MEN MASTER Na rányNeNe
MIDNa rányNeNe
Odpaliště

1. kolo
OdpalištěHcp OdHcp doVěk odVěk doPohlaví
YELLOWPRO54,00100M
RED+9,054,00100F

1.5.7775.27409, 15.04.2021 15:13 , počet registrovaných uživatelů : 56035