Winter cup 8

Základní údaje
Zahájení: 16.02.2020 v 11:00
Počet dní: 1
Pořadatel::
Hřiště: Grabštejn
Podmínky turnaje
Požadavky na sestavení vlastního flightu budou akceptovány výhradně formou e-mailu na adresu gcg@gcg.cz . O vyhovění těmto požadavkům rozhoduje soutěžní výbor na základě jejich reálnosti s ohledem na udržení tempa hry. Požadavky na přihlášení po uzávěrce jsou možné pouze formou e-mailu na adresu gcg@gcg.cz a jsou možné pouze v případě, že nebylo dosaženo maximálního počtu účastníků. Publikace výsledků turnaje je na serveru ČGF zablokována a tato blokace bude zrušena až po vyhlášení výsledků turnaje na hřišti. Hráči, kteří se nezúčastní vyhlášení turnaje se zříkají nároku na ceny a tyto ceny budou postoupeny hráčům na dalších místech v dané kategorii. Přihlášením do turnaje hráč vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby Golf clubu Grabštejn a se zveřejněním jakýchkoliv audio či video záznamů pořízených v areálu hřiště v době konání turnaje a zároveň to, že jeho zdravotní stav odpovídá nárokům turnaje a že do turnaje nastupuje na vlastní nebezpečí. Zároveň potvrzuje, že se sezámil a souhlasí se zásadami GDPR popsanými na webu Golf clubu Grabštejn.
Další informace
Popis: Turnaj série Winter cup 2019 - 2020
Přihlášení: server ČGF Pokud se vám nedaří přihlášení standartním způsobem z důvodu dosud neuhrazených ročních příspěvků, přihlašte se mailem na adrese gcg@gcg.cz
Způsob startu: Canon start v 11:00 Startovní listina bude vyvěšena na server ČGF v den uzávěrky přihlášek ve večerních hodinách.
Vítězství: Společná kategorie hraje na rány a vítěz se nevyhlašuje. Výsledky jednotlivých turnajů se sčítají a vyhlášení celé série proběhne po dohrání posledního turnaje.
Ceny:
Úhrada nákladů: Náklady na účast v turnaji si hradí hráči z vlastních prostředků.
Stravování: Pro hráče je připravena klobása po hře.
Poplatky: Jednotné startovné 200 Kč.
Kategorie turnaje

Název kategorieHrací systémHra s HCPS úpravou HCP
Smíšená +9 - 54Na rányNeAno
Stableford brutto pouze pro Winter cupStablefordNeAno
Stableford netto pouze pro Winter cupStablefordAnoAno
Odpaliště

1. kolo
OdpalištěHcp OdHcp doVěk odVěk doPohlaví
WHITE+9,09,90100M
YELLOW10,054,00100M
BLUE+9,09,90100F
RED10,054,00100F

1.5.7569.18008, 21.09.2020 10:00 , počet registrovaných uživatelů : 63434