GOLF.CZ OPEN TOUR

Základní údaje
Zahájení: 16.08.2019 v 12:00
Počet dní: 1
Pořadatel::
Hřiště: Šilheřovice
Podmínky turnaje
Zaplacení turnajového poplatku (fee + startovné), členství v ČGF (aktivní HCP). Hráči s neaktivním HCP a hráči PRO mohou hrát pouze mimo soutěž. Hráč/hráčka svojí účastí na turnaji souhlasí s publikací fotografií v médiích spravovaných společností Golf.cz. Přihlášením do turnajové, soutěžní hry na golfovém hřišti v Šilheřovicích, provozovatel Tělovýchovná jednota Ostrava, IČ 00561916, Park Golf Club Ostrava, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR"), dochází ke zpracováním osobních údajů přihlášeného hráče v rozsahu: jméno, příjmení, věk, členské číslo ČGF, SKGA, HCP. Údaje jsou nezbytné pro evidenci hráčů, vedení HCP a organizaci hry, přihlášek, startovních a výsledkových listin na základě zákonné povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR vyplývající ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu a pro účely výše zmíněných oprávněných zájmů provozovatele v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. g) GDPR. Správcem osobních údajů je Tělovýchovná jednota Ostrava, IČ 00561916, Park Golf Club Ostrava. Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám ke zpracování s výjimkou zpracovatelů správce, se kterými má správce uzavřené smlouvy o zpracování. Informace o zpracování osobních údajů může hráč žádat na emailové adrese: office@golf-ostrava.cz.
Další informace
Popis: GOLF.CZ Open Tour je otevřená série 100 golfových turnajů po celé České republice. Každý turnaj se hraje na úpravu hendikepu podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF, Podmínek soutěží ČGF a Místních pravidel hřiště, vydaných soutěžním výborem pro tuto soutěž. Každý turnaj Golf.cz Open Tour hraný na Stableford se započítává hráči do celoročního žebříčku Open Tour. Zapisuje se počet stablefordových bodů, jenž hráč na daném turnaji dosáhl. Konečný výsledek na žebříčku je tvořen součtem nejlepších deseti výsledků během sezóny. Platí, že čím víc turnajů odehrajete, tím se zvyšuje Vaše šance na lepší celkové skóre. Žebříček bude pravidelně aktualizovaný a dostupný na www.golf.cz v sekci Open Tour. Každý hráč se musí zúčastnit ovšem minimálně deseti turnajů Golf.cz Open Tour, aby byl klasifikován do konečného žebříčku. Odměněno velmi hodnotnými cenami bude deset nejlepších hráčů napříč kategoriemi. Vítěz získá hrací místo na prémiové Golf.cz Tour pro rok 2020! tour.golf.cz
Přihlášení: Přes www.cgf.cz, případně přes aplikaci Teetime. Vaše požadavky na složení flightu pište na adresu lucie.henikova@golf.cz.
Způsob startu: Postupný z jamky č.1 od 12:00 hodin.
Vítězství: Vítězem se stává hráč/hráčka s nejvyšším počtem Stablefordových bodů v jednotlivých kategoriích. V případě rovnosti rozhodují kritéria ČGF.
Ceny: V každé kategorii budou odměněni hráči/hráčky na prvních třech místech trofejemi a věcnými cenami. Pokud bude v některé kategorii méně než pět účastníků, bude kategorie sloučena s vyšší kategorií. Dále budou oceněni vítězové vložených soutěží - společný Nearest to Pin a Longest Drive pro muže a ženy zvlášť. Nevyzvednuté ceny v den turnaje propadají.
Úhrada nákladů: Pouze v hotovosti.
Stravování: Pro hráče bude připravena svačina do hry (bageta + voda), alkoholické a nealkoholické nápoje během hry a oběd po hře formou výběru z 2-3 variant.
Poplatky: Cena 1300 Kč/hráč (fee + startovné). Členové místního klubu s řádným členstvím hřiště platí pouze startovné 500 Kč. V ceně startovného je zahrnuté občerstvení do bagu, nápoje během hry (portské víno, whiskey apod. + nealko), oběd po hře, poháry, věcné ceny, poplatek za zapsání výsledku a další turnajový servis.
Kategorie turnaje

Název kategorieHrací systémHra s HCPS úpravou HCP
Společná HCP 0 - 16,0StablefordAnoAno
Společná HCP 16,1 - 54StablefordAnoAno
Odpaliště

1. kolo
OdpalištěHcp OdHcp doVěk odVěk doPohlaví
RED12,1540100F
WHITE+9,012,00100M
BLUE+9,012,00100F
YELLOW12,1540100M

1.5.7320.20058, 16.01.2020 11:08 , počet registrovaných uživatelů : 57592