Zlín Cup 2019

Základní údaje
Zahájení: 16.06.2019 v 9:00
Počet dní: 1
Pořadatel::
Hřiště: Zlín
Podmínky turnaje
Hraje se podle Pravidel golfu R&A, Soutěžního řádu ČGF a Místních pravidel GCLKO.Je povoleno používání elektronických měřících zařízení. Je zakázáno používání mobilních telefonů (s výjimkou situací při ohrožení života nebo zdraví hráčů či v případě nutnosti volat rozhodčího turnaje) - trestem za porušení pravidla je diskvalifikace. Startovní listina bude zveřejněna nejpozději den před konáním turnaje v 16:00 hod prostřednictvím www.cgf.cz jako příloha turnaje. V případě nízkého počtu startujících v některé ze soutěžních kategorií si pořadatel vyhrazuje právo kategorie upravit nebo sloučit tak, aby došlo k proporcionálnímu rozdělení hráčů. Tempo hry - každá skupina hráčů je povinna dokončit prvních devět jamek nejpozději za 2:45 hod a celé soutěžní kolo nejpozději za 5:30 hod. Přihlášením na turnaj stvrzuje hráč, že se seznámil a souhlasí se všemi podmínkami souvisejícími s konáním turnaje uveřejněnými na serveru ČGF a zároveň hráč uděluje pořadateli souhlas se sběrem osobních údajů, pořizováním fotografií, videozáznamů, jejich zpracováním a zveřejněním. V případě přihlášení hráče do turnaje po zveřejnění startovní listiny na stránkách ČGF, bude hráč zařazen do posledního flightu, pokud nebude po dohodě stanoveno jinak. Flighty na startovní listinu jsou primárně skládány dle HCP; pro individuální složení flightů pište na e-mail: barbora.sindelkova@gclk.cz nebo volejte 739 079 911 nejpozději 11.5. do 15 hodin.
Další informace
Popis: Turnaj se koná pod záštitou primátora statutárního města Zlína, Ing. et Ing. Jiřího Korce. V 8:30 hodin proběhne zahájení turnaje a seznámení hráčů s místními pravidly. Cannon start v 9:00 hod. Všichni hráči jsou povinni být 10 minut před startem na odpališti jamky z níž startují dle startovní listiny.
Přihlášení: www.cgf.cz v sekci turnaje nebo na místě
Způsob startu: Cannon start v 9:00
Vítězství: Absolutní vítěz na rány (brutto). Kat. A, B, C: stablefordové body. Při rovnosti výsledku o vítězi rozhodne "náhlá smrt" na jamce č. 1.
Ceny: Věcné ceny v kat. A a B a C Pohár 1. - 3. místo v kat. A a B a C Abs. vítěz na rány Vložené soutěž - na jamce č.1 Nearest to The pin - společná pro muže a ženy, na jamce č.5 (10) The Longest Drive - kategorie muži a ženy zvlášť. Ceny pro vítěze věnovalo statutární město Zlín.
Úhrada nákladů: Každý hráč uhradí startovné v době prezentace od 8:00 do 8:30 hodin.
Stravování: snídaně od 8:00, oběd - po dokončení kola (18 jamek) Přihlášení hráči se specifickými stravovacími potřebami (alergie, bez lepku, vegetariáni apod.) hlaste své požadavky nejpozději den před konáním turnaje
Poplatky: Člen GCLKO s řádným nebo ročním poplatkem 400,- Kč, člen GCLKO s udržovacím poplatkem a člen recipročního klubu 650,- Kč, člen jiného klubu 850,- Kč, Dítě do 15 let startovné 200,- Kč.
Kategorie turnaje

Název kategorieHrací systémHra s HCPS úpravou HCP
A: HCP 4 - 21,0StablefordAnoAno
B: HCP 21,1 - 54StablefordAnoAno
C: MLÁDEŽ DO 18 LETStablefordAnoAno
Odpaliště

1. kolo
OdpalištěHcp OdHcp doVěk odVěk doPohlaví
RED12,154012M
WHITEPRO12,00100M
BLUEPRO12,00100F
RED12,1540100F
YELLOW12,15413100M

1.5.7194.17564, 12.09.2019 9:45 , počet registrovaných uživatelů : 56794