KB golf 2019 - přeloženo na 11.6.2019

Základní údaje
Zahájení: 22.05.2019 v 9:00
Počet dní: 1
Pořadatel::
Hřiště: Ypsilon Golf Liberec
Podmínky turnaje
Hraje se podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF a místních pravidel daného hřiště na úpravu hendikepu. Oficiální a konečné výsledky (umístění hráčů v turnaji), jsou platné dle sestavení a pořadí na ČGF. Hráči jsou povinni být na startu 10 minut před určeným startovním časem. Při zpoždění do 5 minut od uplynutí startovního času obdrží hráč 2 trestné rány. Při delším opoždění následuje diskvalifikace. Ve dnech soutěže je povoleno trénování na plochách určených soutěžním výborem. Povoleno organizátorem soutěže používání optických dalekohledů a laser zaměřovačů pro určení vzdáleností na hřišti. Soutěžní výbor si vyhrazuje v případě nutnosti právo na případné doplnění technických ustanovení za účelem dodržení regulérnosti soutěže.
Další informace
Popis: Odkaz na hlavní propozice turnaje: https://czgp.cz/akce/kb-golf-2019/2019-kb-ypsilon/propozice/
Přihlášení: Podmínky účasti: 1. pozvánka od KB a.s. a registrace na základě obdržené e-pozvánky 2. platný HCP a reg. číslo u ČGF Potvrzení účasti: www.czgp.cz a vyplněný registrační formulář Startovní listina: na adrese www.czgp.cz, den před turnajem od 12:00 hodin
Způsob startu: postupný start z jamek č. 1 a č. 10, od 9.00 do 10.30 hodin /interval mezi flighty 10 minut/
Vítězství:
Ceny:
Úhrada nákladů:
Stravování:
Poplatky:
Kategorie turnaje

Název kategorieHrací systémHra s HCPS úpravou HCP
Společná HCP 0-19,9StablefordAnoAno
Společná HCP 20-54 (s omezením HCP na 36)StablefordAnoAno
Odpaliště

1. kolo
OdpalištěHcp OdHcp doVěk odVěk doPohlaví
YELLOW+9,0540100M
RED+9,0540100F

1.5.7129.28526, 09.07.2019 15:50 , počet registrovaných uživatelů : 55481