NOMINAČNÍ SENIOR TOUR ČSGA – všechny věkové kategorie

Základní údaje
Zahájení: 20.05.2019 v 8:30
Počet dní: 2
Pořadatel::
Hřiště: Šilheřovice
Podmínky turnaje
1. Hraje se podle Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČSGA, místních pravidel a podle podmínek vydaných pro tuto soutěž. 2. Soutěže se mohou účastnit hráči, -ky, kteří dosáhnou v roce 2019 věku 50 let a více. 3. Startovní listina bude zveřejněna den před zahájením soutěže do 12:00 hod. Hráči jsou povinni po sestavení startovní listiny si ověřit, zda byla jejich přihláška do soutěže přijata. Přednost mají hráči s nižším HCP. 4. Při rovnosti výsledků rozhodne o pořadí lepší výsledek v 2.kole na 18, 9, 6, 3, 1 jamce. 5. Pořadatel si vyhrazuje právo změn propozic. 6. Turnaj je zařazen do žebříčku ČGF a nominačních žebříčků ČSGA.
Další informace
Popis: Hráči budou zařazeni do kategorií podle věku, kterého dosáhnou před zahájením turnaje, na který se nominace vztahuje. Příklad: Hráč, který dovrší věk 70 let nejpozději 24.6. bude hodnocen v kategorii 70+, kdo dovrší věk 70 let později, bude hodnocen v kategorii 55 - 69. Kategorie mužů 50-54 let není nominační.
Přihlášení: www.cgf.cz
Způsob startu: 1. Hrací den: postupný start z jamky č.1, v 8.30 hod, dle hcp bez ohledu na věkové kategorie v pořadí : muži – 1/2 přihlášených, ženy – 1/2 přihlášených, muži – ostatní, ženy - ostatní. 2. hrací den: postupný start z jamek č.1 a 10 dle výsledků 1. kola a dle věkových kategorií v pořadí: seniorky – lepší polovina, senioři – lepší polovina, master seniorky – všechny, master senioři – lepší polovina, seniorky – ostatní, senioři – ostatní, master senioři – ostatní, super master senioři - všichni (vždy od nejlepších). Soutěžní výbor může pořadí kategorií upravit v závislosti na počtu hráčů v jednotlivých kategoriích.
Vítězství: Všechny NT jsou zařazeny do žebříčku ČGF. ČSGA vede nominační žebříčky – na rány brutto v kategoriích senioři 55+, seniorky, mastersenioři, masterseniorky, na stableford netto v kategorii master senioři a super master senioři, na stableford brutto v kategorii super master senioři. Do nominačního žebříčku ČSGA se započítávaji nejlepších 4 výsledky. V případě rovnosti součtu 4 výsledků rozhodnou o pořadí lepší jednotlivé výsledky.
Ceny: Věcné pro 1.-3. místo v kategoriích muži-senioři, ženy–seniorky a 1.místo v ostatních kategoriích.
Úhrada nákladů: v hotovosti za oba dny předem
Stravování: občerstvení do hry / 1 voda, 1ks ovoce
Poplatky: Členové ČSGA za oba dny uhradí 1600 Kč - zahrnuje fee, občerstvení během hry, startovné. Nečlen ČSGA uhradí 1800 Kč. Možnost úhrady členského poplatku ČSGA 500 Kč na místě. Členové PGCO, kteří mají členství v ČSGA, hradí pouze 300 Kč. Členové PGCO, kteří nemají členství v ČSGA hradí 500 Kč. Pokud hráč bude hrát jen 1. kolo, platí poloviční poplatky.
Kategorie turnaje

Název kategorieHrací systémHra s HCPS úpravou HCP
A - Seniorky 50-64 let Na rány Brutto Na rányNeAno
B - Masterseniorky 65+ let Na rány BruttoNa rányNeAno
C - Senioři 50-54 let Na rány BruttoNa rányNeAno
D - Senioři 55-69 let Na rány BruttoNa rányNeAno
E - Senioři 55-69 let Na rány NettoNa rányAnoAno
F - Mastersenioři 70+ let Na rány BruttoNa rányNeAno
G - Mastersenioři 70+ let Stableford NettoStablefordAnoAno
H - Supermastersenioři 75+ let Stableford BruttoStablefordNeAno
I - Supermastersenioři 75+ let Stableford Netto StablefordAnoAno
J - Členové ČSGA StablefordAnoAno
Odpaliště

1. kolo
OdpalištěHcp OdHcp doVěk odVěk doPohlaví
YELLOW+9,054,05074M
BLUE+9,054,075100M
RED+9,054,050100F

2. kolo
OdpalištěHcp OdHcp doVěk odVěk doPohlaví
YELLOW+9,054,05074M
BLUE+9,054,075100M
RED+9,054,050100F

1.5.7487.20608, 01.07.2020 11:26 , počet registrovaných uživatelů : 60910