President Trophy 2018

Základní údaje
Zahájení: 20.10.2018 v 9:00
Počet dní: 1
Pořadatel::
Hřiště: Mladá Boleslav
Podmínky turnaje
Turnaje se mohou zúčastnit prezidenti Klubů a Přidružených klubů (právních subjektů) sdružených v ČGF. Soutěže se mohou zúčastnit jen hráči s HCP do 36,0. Právo účasti má osoba, která v den soutěže vykonává funkci prezidenta, popř. předsedy sdružení, zapsaného spolku apod., tj. je v čele členského subjektu ČGF. Zastoupení není možné. Tato soutěž je určena výhradně pro funkcionáře s nejvyšším postavením v golfovém klubu.
Další informace
Popis: 1/ Soutěž se hraje na 1x18 jamek na rány.
2/ Soutěž bude hodnocena v kategorii brutto i netto. Pokud vítěz kategorie brutto vyhraje i soutěž netto, tuto cenu nedostane. Cenu obdrží další hráč v pořadí netto.
3/ Hraje se podle Pravidel golfu, Řádů ČGF, Hard Card ČGF 2018 a Místních pravidel hřiště vydaných pro tuto soutěž.
4/ V kategorii netto bude hráčům odečten hrací hendikep v plné výši.
5/ V případě rovnosti výsledků rozhodne o vítězi v kategorii brutto (hlavní cena PRESIDENT TROPHY) rozehrávka systémem "Sudden-Death" hraná na jamkách předem určených soutěžním výborem.
6/ O vítězi kategorie netto v případě rovnosti výsledků se rozhoduje podle Hracího řádu ČGF.
7/ Soutěžní výbor si vyhrazuje právo technických změn, aby byla zachována regulérnost soutěže a soutěž mohla být úspěšně dokončena.
Přihlášení: Výhradně prezidenti Klubů a Přidružených klubů sdružených v ČGF, a to na www.cgf.cz do pátku 19. října 2018 do 17 hod. Zastoupení není možné!
Způsob startu: Postupný z jamky č. 1 od 9,00 hod.
Vítězství: 1/ Hlavní cena PRESIDENT TROPHY bude vyhlášena v kategorii brutto. Vítěz má právo užívat do příštího turnaje titul „Nejlepší golfista mezi prezidenty českých golfových klubů“.
2/ Současně bude vyhlášen prezident s momentálně nejlepší výkonností vzhledem ke svému HCP, tj. vítěz soutěže netto.
Ceny: Věcné
Úhrada nákladů: Ne
Stravování: Zajištěno
Poplatky: Ne
Kategorie turnaje

Název kategorieHrací systémHra s HCPS úpravou HCP
společná HCP 0 - 36 bruttoNa rányNeAno
společná HCP 0 - 36 nettoNa rányAnoAno
hostéNa rányAnoAno
Odpaliště

1. kolo
OdpalištěHcp OdHcp doVěk odVěk doPohlaví
YELLOW+9,037,01100M
RED+9,036,01100F

1.5.7487.20608, 01.07.2020 11:26 , počet registrovaných uživatelů : 60910