Let´s Golf CLASSIC 2018 - Major č. 1 s hlavní výhrou týdenním pronájmem Villa La Reserva ve Španělsku!

Základní údaje
Zahájení: 15.7.2018 v 9:00
Počet dní: 1
Pořadatel::
Hřiště: Šilheřovice
Podmínky turnaje
Přihlášením do turnajové, soutěžní hry na golfovém hřišti v Šilheřovicích, provozovatel Tělovýchovná jednota Ostrava, IČ 00561916, Park Golf Club Ostrava, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR"), dochází ke zpracováním osobních údajů přihlášeného hráče v rozsahu: jméno, příjmení, věk, členské číslo ČGF, SKGA, HCP. Údaje jsou nezbytné pro evidenci hráčů, vedení HCP a organizaci hry, přihlášek, startovních a výsledkových listin na základě zákonné povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR vyplývající ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu a pro účely výše zmíněných oprávněných zájmů provozovatele v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. g) GDPR. Správcem osobních údajů je Tělovýchovná jednota Ostrava, IČ 00561916, Park Golf Club Ostrava. Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám ke zpracování s výjimkou zpracovatelů správce, se kterými má správce uzavřené smlouvy o zpracování. Informace o zpracování osobních údajů může hráč žádat na emailové adrese: office@golf-ostrava.cz.
Další informace
Popis: Série Let´s Golf 2018 je určena všem amatérským hráčům s HCP 0 až 54. Turnaje se mohou zúčastnit i hráči s HCP lepším, jak 0, avšak bez nároku na výhru a umístění v hlavních kategoriích. Turnaje se hrají podle Pravidel golfu, podle Soutěžního řádu České golfové federace, místních pravidel hřiště. Používání měřících přístrojů je povoleno, je-li dodrženo tempo hry. Hráči jsou povinni dodržovat časový limit pro hru, který činí pro tento turnaj 5 hodin. Startovní listina bude uveřejněna den před konáním turnaje obvykle v 18:00 hod. Sestavení startovní listiny je plně v kompetenci příslušného klubu. Změny v již zveřejněné oficiální startovní listině má právo provádět pouze Soutěžní výbor a to zejména z důvodu zachování regulérnosti a plynulosti soutěže (např. z důvodu odhlášení hráče po uzávěrce přihlášek apod.). Prosíme všechny hráče, aby tato pravidla respektovali. Klubu jde zejména o zachování potřebného tempa hry, účastníkům turnaje pak o klidnou a komfortní hru. Hráči startují na vlastní náklady a nebezpečí. Všechna práva vyhrazena.
Přihlášení: Přihlášky na jednotlivé turnaje lze provádět přes www.cgf.cz,www.skga.sk nebo přes recepci klubu na tel. č. 722 288 422. Uzávěrka přihlášek je jeden den před konáním turnaje v 18:00 hod. Pro případné přihlášky a odhlášky po uzávěrce přihlášek kontaktujte prosím recepci.
Způsob startu: Postupný od 9:00 hodin od jamky č.1 a 10
Vítězství: Nejvyšší součet brutto a netto stablefordových bodů v každé z vypsaných kategorií. Za umístění v jednotlivých kategoriích jsou hráčům udělovány žebříčkové body (podrobněji na stránkách www.letsgolf.cz/pravidla). Počty kategorií jsou stanoveny na základě počtu hráčů v turnaji - do 25 hráčů 1 kategorie, 26 až 60 hráčů 2 kategorie, nad 60 hráčů 3 kategorie. Pořadatel má právo upravit kategorie dle skutečně přihlášených hráčů v době uzávěrky a to jak co do počtu tak i co do HCP rozmezí. Výsledky se započítávají do celkového hodnocení série Let´s Golf 2018. Program celé série včetně systému hodnocení a aktuálních výsledků na www.letsgolf.cz.
Ceny: Odměněni budou vždy první tři hráči v každé z vypsaných kategorií. Pro vítěze máme připraveny hodnotné ceny od partnerů série firem Sonberk a Srixon, volná fee a startovné na turnaje Let´s Golf 2018 a další ceny od partnerů. Vložené soutěže: hráč s nejnižším počtem úderů, nejlepší žena netto a na závěr každého turnaje již tradičně tombola! V průběhu sezóny hrajeme také o týdenní pronájem golfové vily pro 6 osob ve španělském Sotogrande a další stovky cen od partnerů. Aktuální informace na www.letsgolf.cz.
Úhrada nákladů: Green fee kartou nebo v hotovosti, startovné v hotovosti
Stravování: Občerstvení - stravenka na jídlo v hodnotě 100 Kč
Poplatky: Green fee 900,-Kč, startovné 399 Kč, členové klubu a ostatní s volnou hrou hradí pouze startovné 399 Kč.
Kategorie turnaje

Název kategorieHrací systémHra s HCPS úpravou HCP
Společná 0 - 12,0StablefordNeAno
Společná 12,1 - 18,0StablefordNeAno
Společná 18,1 - 54StablefordNeAno
Nejlepší hráč na rányNa rányNeAno
Nejlepší žena NettoStablefordAnoAno
Odpaliště

1. kolo
OdpalištěHcp OdHcp doVěk odVěk doPohlaví
WHITE+9,012,00100M
BLUE+9,012,00100F
YELLOW12,1540100M
RED12,1540100F

1.5.6978.26587, 8.2.2019 14:46 , počet registrovaných uživatelů : 52689