TURNAJ DVOJIC - FOURSOME s výběrovým drivem

Základní údaje
Zahájení: 14.7.2018 v 9:00
Počet dní: 1
Pořadatel::
Hřiště: Most
Podmínky turnaje
HCP 0-54 (zúčastnit se může i hráč bez HCP, za předpokladu, že zvládl základní golfové dovednosti), úhrada startovného, případně green fee. Hraje se podle Pravidel golfu R&A, Soutěžního řádu ČGF a Místních pravidel I. GCM. Tempo hry - každá skupina hráčů je povinna dokončit prvních devět jamek nejpozději za 2:20 hod a celé soutěžní kolo nejpozději za 4:40 hod. Je povoleno používání schválených elektronických měřících zařízení. S výjimkou situací při ohrožení života či zdraví hráčů, případně při nutnosti zavolat rozhodčího turnaje je zakázáno používání mobilních telefonů - trestem za porušení pravidla je diskvalifikace. Startovní listina bude zveřejněna v pátek před konáním turnaje prostřednictvím www.cgf.cz. Nasazení flightů na jednotlivých jamkách bude určeno pořadatelem. V případě nízkého počtu startujících v některé ze soutěžních kategorií si pořadatel vyhrazuje právo kategorie upravit nebo sloučit tak, aby došlo k proporcionálnímu rozdělení hráčů. Přihlášením na turnaj uděluje hráč i jeho případný doprovod pořadateli souhlas se sběrem osobních údajů, pořizováním fotografií, videozáznamů, jejich zpracováním a zveřejněním.
Další informace
Popis: Turnaje je určen pro dvojice hráčů a hráček s HCP i bez HCP. Formát hry - systém foursome s výběrovým drive na 1 x 18 jamek na rány s vyrovnáním. Celkové průměrné vyrovnání dvojice se počítá ze součet 70% z nižšího a 30% z vyššího hracího HCP, přičemž hráči s vyšším handicapem než 36 a hrají s HCP 36. Nehraje se na úpravu handicapu. Vítězem se stává dvojice s nejnižším netto výsledkem. Hraje se v kategorii rodinných a nerodinných týmů. Do kategorie rodinných týmů automaticky spadají dvojice ve vazbě (1) manželé, (2) rodiče a děti a (3) prarodiče a vnoučata. Turnaj je přípravou na Mistrovství klubu dvojic.
Přihlášení: Prostřednictvím www.cgf.cz nebo na recepci I. GCM (tel. 776 832 891). V případě, že přihlášený hráč není schopen se dostavit ke startu, je povinen se odhlásit a to nejpozději 1 hodinu před plánovaným startem na telefonu 776 832 891 nebo e-mailem na recepce@golfmost.cz. Hráč, který tak neučiní, bude do dalšího turnaje pořádaného I. GCM připuštěn až po zaplacení startovného za turnaj, kterého se bez omluvy nezúčastnil.
Způsob startu: Canon v 9:00 hod.
Vítězství: Vítězem se stává dvojice s nejnižším netto výsledkem v obou kategoriích.
Ceny: Ne.
Úhrada nákladů: Ne.
Stravování: Oběd.
Poplatky: Individuální - startovné 250,- Kč, Green Fee 500,- Kč. V případě, že se turnaje zúčastní hráč bez HCP, který není členem I.GCM, hradí startovné 250,- Kč a Green Fee 250,- Kč.
Kategorie turnaje

Název kategorieHrací systémHra s HCPS úpravou HCP
SPOLEČNÁNa rányAnoAno
Odpaliště

1. kolo
OdpalištěHcp OdHcp doVěk odVěk doPohlaví
YELLOW+9,0BEZ0100M
RED+9,0BEZ0100F

1.5.6978.26587, 8.2.2019 14:46 , počet registrovaných uživatelů : 52689