MOSTECKÁ SENIORSKÁ TOUR 2018 - 4. turnaj

Základní údaje
Zahájení: 17.7.2018 v 10:00
Počet dní: 1
Pořadatel::
Hřiště: Most
Podmínky turnaje
Podmínky pro veřejné přihlašování - HCP 0-54, úhrada startovného, případně green fee. Pořadatel si vyhrazuje právo odhlásit některé přihlášené hráče s ohledem na celkový počet startujících. Konečný seznam přihlášených hráčů bude na serveru ČGF k dispozici současně se startovní listinou - přednost v účasti mají hráči, účastnící se předchozích soutěžních kol MST 2016 (toto omezení se netýká prvního turnaje). Hraje se podle Pravidel golfu R&A, Soutěžního řádu ČGF a Místních pravidel I. GCM. Tempo hry - každá skupina hráčů je povinna dokončit prvních devět jamek nejpozději za 2:20 hod a celé soutěžní kolo nejpozději za 4:40 hod. Je povoleno používání schválených elektronických měřících zařízení (Pravidlo 14-3). S výjimkou situací při ohrožení života či zdraví hráčů, případně při nutnosti zavolat rozhodčího turnaje je zakázáno používání mobilních telefonů - trestem za porušení pravidla je diskvalifikace. Startovní listina bude zveřejněna nejpozději den před konáním turnaje v 19:00 hod prostřednictvím www.cgf.cz. Nasazení flightů na jednotlivých jamkách určuje pořadatel. V případě nízkého počtu startujících v některé ze soutěžních kategorií si pořadatel vyhrazuje právo kategorie upravit nebo sloučit tak, aby došlo k proporcionálnímu rozdělení hráčů - tato podmínka se netýká soutěžních kategorií pro vlastní hru (tyto kategorie zůstávají zachovány při jakémkoliv počtu hráčů), ale pouze oceňování vítězů kategorií - minimální počet hráčů/hráček v kategorii je stanoven na 8. Přihlášením na turnaj uděluje hráč i jeho případný doprovod pořadateli souhlas se sběrem osobních údajů, pořizováním fotografií, videozáznamů, jejich zpracováním a zveřejněním.
Další informace
Popis: Termíny pro Mosteckou Senior Tour 2018 17.4., 29.5., 12.6., 17.7., 21.8., 8.9. a 28.9.
Přihlášení: Přihlašování prostřednictvím www.cgf.cz nebo na recepci I. GCM (tel. 776 832 891). V případě, že přihlášený hráč není schopen se dostavit ke startu, je povinen se odhlásit a to nejpozději 1 hodinu před plánovaným startem na telefonu 776 832 891 nebo e-mailem na recepce@golfmost.cz. Hráč, který tak neučiní, bude do dalšího turnaje pořádaného I. GCM připuštěn až po zaplacení startovného za turnaj, kterého se bez omluvy nezúčastnil.
Způsob startu: Canon start v 10:00 hod. Všichni hráči jsou povinni být 10 minut před startem na odpališti jamky, z níž startují. Seznámení hráčů s místními pravidly se koná 20 minut před zahájením turnaje.
Vítězství: Nejvyšší počet STB v jednotlivých soutěžních kategoriích. Po ukončení celé tour, bude vyhlášen i nejlepší supersenior (70+) a superseniorka (65+).
Ceny: Věcné od partnerů dílčího turnaje a celkové tour.
Úhrada nákladů: Ne
Stravování: Oběd.
Poplatky: Startovné 200,- Kč, Green Fee 200,- Kč (pro nečleny klubu)
Kategorie turnaje

Název kategorieHrací systémHra s HCPS úpravou HCP
Senioři HCP 0 - 18StablefordAnoAno
Senioři HCP 18,1 - 36+StablefordAnoAno
Seniorky HCP 0 - 18StablefordAnoAno
Seniorky HCP 18,1 - 36+StablefordAnoAno
Doprovodná - čekatelé na seniorský věkStablefordAnoAno
Turnajová M 0-20,0StablefordAnoAno
Turnajová M 20,1 - 36+StablefordAnoAno
Turnajová Ž 0 - 36+StablefordAnoAno
Odpaliště

1. kolo
OdpalištěHcp OdHcp doVěk odVěk doPohlaví
YELLOWPRO5450100M
REDPRO5450100F

1.5.6978.26587, 8.2.2019 14:46 , počet registrovaných uživatelů : 52689